Tjänstekatalog

Buissy.com Ltd erbjuder professionella tjänster för att hjälpa er verksamhet att bli effektivare på olika sätt. Vi har erfarenhet från ett antal områden inom företaget och kan hjälpa er på bästa möjliga sätt, speciellt genom ledande roller. Hitta ett antal områden vi kan hjälpa till med nedan.
Tveka inte på att kontakta oss om ni har några frågor eller om ni önskar hjälp med områden som inte är beskrivna nedan. De flesta tjänster innebär att vi behöver vara på plats men vi kombinerar ofta detta med distansarbete för att minimera kostnaderna för er då närvaro på plats in krävs. Våra priser är mycket konkurrenskraftiga och kan köpas i paket för att minska kostnaderna ännu mer.

Chefs-coach

Presterar alla era chefer på topp?
Om inte kan det vara bra för dem att ha en coach som kan hjälpa dem att förstärka där de är duktiga och hjälpa dem att arbeta i linje med organisationens riktlinjer och förväntningar. Vi möter chefen och skapar en förståelse för var coachning kan behövas och skapar sedan en plan tillsammans med chefen rörande hur ofta vi ska träffas samt vad målet med coachingen är.
 

Chefsersättare

Har ni blivit av med en chef eller behövt att låta en chef släppa sitt ansvar?
För att låta arbetet inom en organisation fortgå trots förslorat ledarskap kan det vara bra att temporärt tillsätta en chef på del- eller heltid. Vi hjälper er att leda den del av verksamheten som saknar ledare tills dess att ni har funnit den bästa kandidaten för positionen. Vi kan även stödja er i arbetet för att hitta den bästa kandidaten. Eftersom vi har erfarenhet både från tekniska områden samt från de mer affärsmässiga områdena kommer ni speciellt uppleva vårt värde i en position där vi behöver kommunicera mellan en teknisk avdelning och resten av organisationen.
 

Supportansvarig

Har ni idag eller kanske vill ni starta en supportorganisation?
Vi har erfarenhet av att driva en av Sveriges främsta supportorganisationer. Detta på grund av goda arbetsprocesser och ett professionellt mottagande av kunder. Kunderna kan vara såväl externa som interna. Vi hjälper er att skapa processer som fungerar väl för er samt även standarder för hur ni ska ta hand om era kunder. Vi kan även driva er supportavdelning under en tid för att slutligen överföra en framgångsrik organisation för er att fortsätta driva. Vi kan även hjälpa till med införande av de vanligaste processerna inom ITSM till er tekniska support, såsom Incidenthantering, Förändringshantering och Problemhantering. Dessa processer är vanligast att införa när man börjar använda ITIL inom organisationen. Våra anställda har erfarenhet som ni kan dra god nytta av vid införande av dessa processer.
 

Projektledare

Behöver ni projektledare till något av era projekt?
Vi kan erbjuda er projektledning för såväl interna som externa projekt. Detta kan vara allt från lättrörliga tekniska projekt till administrativa projekt inom organisationen.
 

Managementkonsult

Arbetar ni optimalt genom hela organisationen eller behöver hjälp med att se över vissa processer?
Som managementkonsult kan vi hjäpa er att förbättra processerna inom organisationen. Det vi normalt gör är att ananlysera och dokumentera era befintliga processer för att sedan arbeta vidare med att förädla dem. Arbetet kan vara allt från mycket små insatser till repetetiva aktiviteter för att optimera större processer.
 

Riktlinjer för chefer

Arbetar alla era chefer enligt samma procedurer och med liknande synsätt?
Ett vanligt problem inom en organisation är att chefer arbetar på olika sätt och därmed sänder olika signaler till de anställda. Detta är skälet till varför det är viktigt för chefer att arbeta mot samma mål med samma verktyg och samma attityd. Vi hjälper till att skapa dessa riktlinjer och utbilda era chefer så att de kan använda dem rätt.
 

Internetmarknadsföring

Skulle ni ha fördel av att synas mer på Internet?
Med vår erfarenhet av att bygga upp Buissy.com och skapa ett stort antal fraser på förstasidan hos de största sökmotorerna kan vi hjälpa eratt öka er visibilitet. Detta är inte en vanlig SEO service baserad på att bygga länkar utan en service där vi går igenom vad ni som företag vill kommunicera till marknaden och hur ni bör göra det på bästa sätt. Vi går igenom er hemsida och rekommenderar aktiviteter som behöver utföras för att uppnå ert mål. Eftersom det finns många företag som slåss om förstasidan för samma fraser är det viktigt att hitta det smartaste sättet att tävla på.
 

Driv delar av verksamheten på Malta

Malta är ett underbart ställe för er att driva ert företag på. Det är bland annat pga låga skatter och högutbildad engelsktalande personal med låga löneanspråk. Vår lokala närvara ger oss unik kunskap om marknaden, både ur affärssynvinkel men även från ett personligt perspektiv. Vi hjälper er att driva er verksamhet på deltid eller heltid, det som krävs för att driva företaget så kostnadseffektivt som möjligt. Detta kommer hjälpa er att fokusera er verksamhet med låga investeringskostnader och prova ett nytt koncept utan större risker. Att driva delar av företaget på Malta ger också enorma fördelar för era anställda. Ni kommer att kunna skicka dem till Malta under en period vilket kan ge dem möjlighet att arbeta i en annan kultur och i ett underbart klimat under de flesta månaderna på året.