PRODUKTNYHETERhelp

Hitta de senaste nyheterna om de produkter som finns i på Buissy.com. Ni ser här nyheter i rätt sammanhang beroende på var du är på siten. På förstasidan hittar du alla de senaste produktnyheterna oavsett produktkategori. Genom att gå in på en kategori ser ni endast de kategorispecifika nyheter som hör till den kategorin och genom att gå in på en produkt ser ni endast nyheter om den produkten.


Zoho Reports

av Zoho Corporation
Produktbeskrivning

Zoho Reports is a powerful business intelligence and online reporting service with an intuitive drag-and-drop interface. You can easily create powerful reports and share the reports in minutes with no help from IT.

Feature Highlights:

* Drag-and-Drop based Reporting: Use intuitive drag-and-drop based interface to easily create your powerful reports and dashboards in minutes.

* Upload / Synchronize any Data: Securely upload tabular data from Google Spreadsheets, CSV, XLS or HTML files and hosted / in-house business applications and databases.

* Embed Reports Anywhere: Embed your reports and dashboards across blogs, websites and applications.

* Easy Collaboration & Analysis with your Google Apps users: ?Develop your reports together with your colleagues. Share the reports with each other for informed business decision-making. You can also provide fine-grained permissions on shared reports.

* Wide-range of Reporting Components: ?Use a variety of pivot tables, charts and tabular view components to build insightful reports and dashboards.

Benefits:

* Highly Collaborative: Collaboration, sharing and publishing are inbuilt in Zoho Reports. No more emailing of reports as attachments is needed.

* Easy Set Up / Fast Implementation: Typical in-house BI (Business Intelligence) will take months to set up. With Zoho Reports, you can just sign in, import or push the data from multiple sources and then generate reports immediately.

* No Upfront Cost: Being a hosted Reporting & BI service, you only pay as you go (affordable monthly subscriptions). No high upfront costs like for example perpetual license fees, buying of separate hardware and software etc.

Besök webbplats
Länkar:
Kategorier
 Affärssystem
Funktioner
 Försäljning
Funktioner

Vanliga Funktioner
Prisinformation
Det lägsta priset är det lägsta för att införskaffa produkten. Det högsta priset är om alla tillgängliga moduler inkluderas. Alla priser är i US Dollars.

År 1 År 2
Från Till Från Till
1 Användare $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
10 Användare $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
100 Användare $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
Produktspråk
Produktsupport språk
Representerad i